TJ SOKOL VEJPRNICE

sokol vejprnice

dokumenty

Aktuální:
Schválený rozpočet pro rok 2020
usnesení Valné hromady 2019
Zpráva o hospodaření 2018
Účetní rozvaha 2018
S trvalou platností:
Přihláška za člena TJ/SK
Stanovy TJ
Usnesení o změně názvu TJ
Protokol o volbě VV 2016
Jednací řád Valné hromady
Volební řád
Pravidla pro hospodaření s majetkem
Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky
Vzor sponzorské smlouvy
Cestovní příkaz- elektronický formulář
Evidenční list člena ČSTV
Osvědčení o registraci Finančním úřadem
Potvrzení o zřízení účtu

html

css