TJ SOKOL VEJPRNICE

sokol vejprnice

archiv zpráv

14.9.2020
turnaj

26. 7. 2020
Valná hromada TJ Sokol se bude konat v pátek 4. 9. 2020, od 1800, v sálu Sokolovny

Podklady:
Program VH
Lístek delegáta
Návrh rozpočtu 2020

 

Počty delegátů:
Fotbal10
ZTV9
Volejbal9
Lední hokej2
Šipky2
Stolní tenis1
Tenis1
Kulturistika2
Silový trojboj2
Turistika1
ASPV1

16. 5. 2020
od 18. 5. 2020 lze využívat tělocvičnu ZŠ Vejprnice, za splnění podmínek, nařízených vládou. Tyto podmínky jsou upřesněny v tomto
VÝKLADOVÉM STANOVISKU ČUS K USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 30. DUBNA 2020
a dále konkretizovány ředitelstvím školy v tomto dokumentu

10. 5. 2020
od 11. 5. 2020 je opět možno využívat sál TJ Sokol Vejprnice, za splnění podmínek, nařízených vládou. Tyto podmínky jsou upřesněny v tomto
VÝKLADOVÉM STANOVISKU ČUS K USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 30. DUBNA 2020

30. 9. 2019
vložen nový rozvrh pro tělocvičnu ZŠ

15. 6. 2019
Valná hromada TJ Sokol schválila návrh rozpočtu a směnu pozemků mezi TJ Sokol a OÚ. Bude doplněno usnesení z VH.

2. 6. 2019
Valná hromada TJ Sokol se bude konat v pátek 14. 6. 2019, od 1800, v restauraci Sokolovna

Podklady:
Program VH
Lístek delegáta
Zpráva o hospodaření 2018
Účetní rozvaha 2018
Návrh rozpočtu 2019

 

Počty delegátů:
Fotbal10
ZTV9
Volejbal9
Lední hokej2
Šipky2
Stolní tenis1
Tenis1
Florbal3
Kulturistika2
Silový trojboj2
Turistika1
ASPV1

13. 5. 2018
všem oddílům, které měly ve svém profilu kontaktní e-mail, obsahující jméno osoby, byla zřízena nová schránka s doménou @sokolvejprnice. Tato schránka bude použita pouze pro přesměrování na původní e-mailové adresy a přeposílané zprávy budou zároveň smazány (GDPR). Pokud by měl někdo zájem provozovat schránku s doménou @sokolvejprnice, napište e-mail, upravím nastavení a pošlu přihlašovací údaje. Přístup do schránek je možný odkazem webmail- nahoře. Toto opatření se netýká interních stránek.

2. 9. 2018
v sekci "Dokumenty" naleznete aktualizovanou přihlášku člena TJ, vyhovující standardu GDPR

10. 5. 2018
Valná hromada TJ Sokol se bude konat v pátek 22. 6. 2018, od 1800, v restauraci Sokolovna

Podklady:
Program VH
Lístek delegáta
Hospodaření 2017
Návrh rozpočtu 2018

25. 6. 2017
zápis usnesení VH 2017

29. 5. 2016
Valná hromada TJ Sokol Vejprnice zvolila nový VV TJ, schválila rozpočet pro rok 2016 a změnu stanov TJ. Viz: zápis usnesení VH.

4. 9. 2016
zde najdete rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ od 1.10.2016 v čb nebo barevné verzi, a zde rozvrh hodin v sálu Sokolovny od 1.9.2016 v čb nebo barevné verzi.

3.6.2017
program VH

3. 6. 2017
oddíl stolního tenisu pořádá Memorial Josefa Švece, letos v sobotu 17. června, u příležitosti oslav 115. výročí založení TJ Sokol Vejprnice, v sálu Sokolovny. Zápis do 8:30. Startovné se neplatí, první cena- putovní pohár. Všechny srdečně zveme

15. 5. 2017
v sobotu 17. 6. 2017 proběhne sportovní dopoledne v areálu fotbalového hřiště, kurtů a sálu TJ u příležitosti oslavy 115. výročí založení TJ Sokol Vejprnice. PROGRAM

14. 9. 2016
rozvrh cvičebních hodin byl atualizován

5. 9. 2015
zde najdete rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ od 1.10.2015 v čb nebo barevné verzi, a zde rozvrh hodin v sálu Sokolovny od 1.9.2015 v čb nebo barevné verzi.

20.6. 2015
usnesení z Valné hromady konané 18. 6. 2015 naleznete zde

7.11. 2015
oddíl turistiky pořádá tradiční pochod "Kříže a křížky". Podrobnosti zde

7.9. 2015
!!! byly změněny oba rozvrhy, pod odkazy níže jsou již aktualizovány !!!

7.12.2014
zde najdete provizorní rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ od 1.1.2015 v čb nebo barevné verzi, a zde návrh rozvrhu hodin v sálu Sokolovny také od 1.1.2015 v čb nebo barevné verzi.

14.12.2014
tak jsme otevírali Sokolovnu.

7.12.2014
v sobotu 13. 12. 2015 ve 13:00 proběhne slavnostní otevření nového sálu Sokolovny. Následovat bude Vánoční cena v tlaku na lavici, viz oddíl powerlifting. Od 17:00 bude divadlo pro děti(ASPV+ ZTV), a od 19:00 diskotéka Petra Březiny. Zveme všechny příznivce TJ Sokol Vejprnice

29. 6.2014
valnou hromadou, konanou 13. 6. 2014, byli zvoleni (staro)noví členové výkonného výboru a revizní komise TJ Sokol Vejprnice- viz sekce "kontakty". Dále byl přijat nový oddíl tenisu.

3.5.2014
několik foto sálu Sokolovny- duben 2014 k vidění zde.

6.11.2014
oddíl turistiky pořádá dne 16. 11. 2014 10. ročník pochodu Kříže a křížky. Více info zde.

23.5.2014
oddíly TJ navrhují pro nastávající volební období (2014- 2016) tyto kandidáty pro obsazení výkonného výboru TJ Sokol Vejprnice:

1. Fornousová Květa
2. Horník František
3. Karlová Markéta
4. Onačilová Bohumila
5, Mrázek Martin
6. Stenbrücker Milan
7. Zoubek Martin

a pro revizní komisi:

1. Bauerová Markéta
2. Šindlerová Eva
3. Takáčová Romana

29.4.2014
valná hromada TJ Sokol Vejprnice se bude konat v pátek 13. :-) června od 18:00 v restauraci Sokolovna. Srdečně zveme všechny delegáty, členy, hosty i ostatní veřejnost

21.4.2014
blíží se termín konání valné hromady (bude upřesněn). Zde si můžete přečíst návrh programu VH.Oddíly mohou požádat prostřednictvím mailu sokolvejprnice@sokolvejprnice.cz o doplnění nebo změnu tohoto programu.

12.9.2013
zde najdete rozvrh cvičebních hodin pro rok 2013/2014 v čb nebo barevné verzi

29. 3. 2014
oddíl stolního tenisu oznamuje změnu termínu rezervace tělocvičny z původního 5. 4. 2014, na 12. 4. 2014 (viz úprava rozpisu). V tomto termínu proběhne tradiční Memorial Josefa Švece.

8.2.2014
s další změnou rozvrhu hodin v tělocvičně přichází oddíl volejbalu (po polovině sezony zpětně...)
Tak co myslíte? Mohli bychom si všichni nasmlouvat v srpnu hodiny v tělocvičně na sezonu za zvýhodněnou cenu a pak říct: "My to platit nebudeme, my tam nechodili"?

24.11.2013
rozvrh hodin v tělocvičně byl mírně upraven(týká se žáků fotbalu) a byly v něm doplněny sobotní termíny zápasů stolního tenisu

23.6.2013
Žádáme jednotlivé oddíly, využívající tělocvičnu, aby zkontrolovaly správnost vyúčtování


Hodiny oddílů v tělocvičně dle vyúčtování ZŠ
1. 1.- 30- 5. 2013
hodincelkem h.Kč,-celkem Kč,-
FotbalPřípravka16242 5603 840
"B"81280
OdbíjenáPřípravka16523126 40036 960
Ženy335 280
Muži "B"335 280
Stolní tenis75759 000*9 000*
ASPV/ ZTV22022035 20035 200
Florbal?asi zas Zadar
celkem85 000

*Oddílu stolního tenisu byla účtována cena 120Kč/h z důvodu uplatnění slevy za částečně nefunkční osvětlení tělocvičny. Pro ostatní oddíly platí cena 160Kč/h

5.9.2013
Dne 9. 9. 2013 v 19:00 se koná schůze VV TJ, včetně zástupců oddílů využívajících tělocvičnu. Bude se projednávat rozdělení hodin v tělocvičně ZŠ. Do konce září zůstává v platnosti rozvrh hodin pro minulý školní rok.

23.6.2013
Byla založena návštěvní kniha (odkaz guest-book nahoře). Pište, co se Vám líbí i co nelíbí, jen se, prosíme, zdržte vulgarismů a spamování.
Téma k zamyšlení:
Už jste četli poslední Náves? odkaz
Redaktor píšící pod značkou JLev osočil členy TJ, že jejich příspěvková povinnost do oddílů je nulová. Co Vy na to?

26.3.2013
zde si můžete přečíst program valné hromady

24. 3.2013
Valná hromada TJ se bude konat 19. dubna 2013 od 18:00 v restauraci Sokolovna.
Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Fotbal: 10; Kulturistika a silový trojboj: 5; Lední hokej: 3; Nohejbal: 1; Stolní tenis: 2;Turistika: 2; Volejbal: 7; ASPV: 1; ZTV: 10; Florbal: 3; Šipky: 4.
VV TJ Sokol Vejprnice srdečně zve všechny hosty, delegáty, členy a ostatní občany obce.

8.3.2013
Schůze VV TJ Sokol Vejprnice, na kterou jsou zváni předsedové oddílů TJ, se koná ve středu 20. 3. 2013 v 19:00 na Sokolovně. Hlavním bodem programu jednání je příprava valné hromady TJ.
Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Fotbal: 10; Kulturistika a silový trojboj: 5; Lední hokej: 3; Nohejbal: 1; Stolní tenis: 2;Turistika: 2; Volejbal: 7; ASPV: 1; ZTV: 10; Florbal: 3; Šipky: 4.
VV žádá všechny oddíly o předložení zápisu ze schůze, nebo valné hromady oddílu, se jmenným seznamem delegátů VH, v den konání schůze VV (20. 3. 2013).

27.2.2013
Schůze VV TJ Sokol Vejprnice, na kterou jsou zváni předsedové oddílů TJ, se koná ve středu 6. 3. 2013 v 19:00 na Sokolovně. Hlavním bodem programu jednání je příprava valné hromady TJ.

12.1.2013


Hodiny oddílů v tělocvičně dle vyúčtování ZŠ
1. 10.- 31- 12. 2012
hodincelkem h.Kč,-celkem Kč,-
FotbalPřípravka14192 2403 040
"B"5800
OdbíjenáPřípravka97,5133,515 60021 360
Ženy10,51 680
Muži "B"25,54 080
Stolní tenis47477 5207 520
ASPV/ ZTVCvičení15016524 00026 400
Sobotní akce152 400
Florbal?asi zadar
celkem58 320

21.12.2012
VV TJ SOKOL Vejprnice přeje všem členům i příznivcům a také všem ostatním osobám krásné prožití nadcházejících svátků a hlavně příjemný a v těchto dobách pokudmožno bezproblémový nový rok 2013

8.11.2012
Oddíl Turistiky pořádá dne 17. 11. 2012 tradiční pochod "Kříže a křížky". Podrobnosti zde

5.11.2012
Oddíl ZTV pořádá dne 23. 11. 2012 od 20 hodin Kateřinskou zábavu. Podrobnosti zde

22.9.2012
Zde najdete rozvrh cvičebních hodin pro rok 2012/2013 v čb nebo barevné verzi

4.9.2012
Rozvrh cvičebních hodin pro rok 2012/2013 se připravuje, pro měsíc září platí rozvrh loňský.

27.6.2012
A už tu máme fakturu za půlrok užívání tělocvičny.

26.6.2012
Akce se vydařila, počasí bylo objednáno. Akorát k večeru nám kapánek zasmrádlo- kapelníkovi se udělal uzel na Éčku a trochu jim z toho ochraptěla zpěvačka. Snad nás ty bio- zdroje jednou nevyhubí. No, nic, fotky jsou zde

19.6.2012
110 let

1.5.2012
Valná hromada TJ se koná v pátek 25. 5. 2012 od 18 00 hod. v restauraci Sokolovna.
Počty delegátů:
Kopaná: 10; Kulturistika: 3; Silový trojboj. 2; Lední hokej: 3; Nohejbal: 1; Stolní tenis: 2; Turistika: 2; Volejbal: 5; ZTV: 10; ASPV: 1; Florbal: 2; Šipky: 4.
Srdečně zveme všechny členy i ostatní přátele sportu a tělesných aktivit.

10.12.2011
Upozornění: provoz tělocvičny v tomto roce končí v pátek 23. 12. 2011. Příští rok se otevírá tělocvična v úterý 3. 1.

13.11.2011
Oddíl turistiky Vás zve na tradiční pochod "Vejprnické kříže a křížky" pořádaný ve čtvrtek 17.11.2011 viz: podrobnosti

25.9.2011
Usnesení z Valné hromady TJ ze dne 28. 6. 2011 čtěte zde

25.9.2011
Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně pro školní rok 2011- 2012 naleznete zde, nebo verzi pro čb tisk zde

12.8.2011
Oddíl ASPV hledá cvičitele- cvičitelku pro aerobic, stepaerobic, jumping, zumbu a dále pro cvičení rodičů s dětmi. Zájemci se mohou domluvit po telefonu s paní Onačilovou na tel. čísle 723180523, nebo zaslat e- mail na adresu Onacilova@seznam.cz

10.6.2011
Valná hromada TJ se koná v úterý 28. 6. 2011 v 18 30 hod. v restauraci Sokolovna. Podklady pro jednání byly předány vedoucím všech oddílů TJ.

25.3.2011
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání přidělení dotace z obecního rozpočtu pro TJ Sokol Vejprnice ve výši 310 000 Kč,- z toho 30 000 Kč,- účelově vázaných pro oddíl silového trojboje, a dále dotaci ve výši 120 000 Kč,- pro oddíl kopané SK Slavia Vejprnice.

8.2.2011
ASPV oznamuje změnu cvičebních hodin pro ženy s platností od 14. 2. 2011

10.1.2011
Oddíl ASPV hledá cvičitele- cvičitelku pro aerobic, stepaerobic a dále pro cvičení rodičů s dětmi. Zájemci se mohou domluvit po telefonu s paní Onačilovou na tel. čísle 723180523, nebo zaslat e- mail na adresu Onacilova@seznam.cz

10.1.2011
Finanční prostředky TJ jsou v současné době převáděny na nový účet č: 241465167/0300

*

html

css